Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

8 – 9 Νοεμβρίου 2019
Πνευμονική Υπέρταση & Θρόμβωση